Certificarea sistemelor de management al sănătății și securității în muncă conform ISO 45001: o provocare globală pentru securitatea muncii

ISO 45001 „Sisteme de management al sănătății și securității în muncă” este un standard internațional care specifică cerințele pentru implementarea unui sistem de management al sănătății și securității în muncă, cu scopul de a permite fiecărei organizații să-și îmbunătățească în mod proactiv performanța în materie de prevenire a accidentelor de munca.

Atunci când sănătatea și siguranța forței de muncă este o prioritate, certificarea conform ISO 45001 este un bun punct de plecare, indiferent dacă organizația dumneavoastră este o companie de construcții, o companie de servicii, o întreprindere mică sau mijlocie sau o multinațională.

Pe lângă scopul său principal, standardul permite organizațiilor să lucreze pentru a îmbunătăți alte aspecte ale sănătății și securității, cum ar fi bunăstarea lucrătorilor.

ISO 45001

ISO 45001 urmează abordarea HLS (High Level Structure) deja aplicată altor standarde de sistem ISO, cum ar fi ISO 9001 (Calitate) și ISO 14001 (Mediu). Acesta specifică cerințele pentru un sistem de management al sănătății și securității în muncă (SSM) și oferă îndrumări cu privire la utilizarea acestuia, astfel încât să permită organizațiilor să ofere locuri de muncă sigure și sănătoase, să prevină bolile și vătămările legate de muncă și să își îmbunătățească în mod proactiv performanța SSM.

ISO 45001 este aplicabil oricărei organizații, indiferent de dimensiunea, tipul și natura afacerii, care dorește să stabilească, să implementeze și să mențină un sistem de management pentru a îmbunătăți sănătatea și securitatea în muncă, pentru a elimina riscurile, pentru a minimiza riscurile, pentru a profita de oportunitatile in raport cu siguranta la locul de munca asociat cu activitatea sa de afaceri.

Beneficiile certificării ISO 45001

Dincolo de consecințele sociale virtuoase, eforturile de a face locurile de muncă mai puțin periculoase au ca rezultat beneficii semnificative pentru performanța companiei. Cu alte cuvinte, sănătatea și securitatea în muncă devine o pârghie strategică pentru competitivitate.

Cele mai evidente beneficii includ o calitate mai bună a mediului de lucru, costuri mai mici legate de accidente, personal mai motivat, indicatori de performanță și eficiență îmbunătățiți și calitate mai bună a serviciilor. Toate cele de mai sus aduc și beneficii economice substanțiale.

Beneficiile certificării ISO 45001

 • Asigurarea că sistemul de management al sănătății și securității în muncă al companiei este în conformitate cu standardul
 • Dezvoltarea și aplicarea unei politici practice privind sănătatea și securitatea în muncă
 • Definirea proceselor sistematice care iau în considerare contextul organizației și îi permit să ia în considerare riscurile, oportunitățile și cerințele legale și de altă natură în mod eficient
 • Evaluarea performanței în domeniul sănătății și securității în muncă în cadrul organizației, în vederea îmbunătățirii acesteia prin luarea de măsuri adecvate
 • Stabilirea controalelor operaționale pentru gestionarea riscurilor de sănătate și securitate în muncă în companie
 • Consolidarea culturii corporative privind siguranța la locul de muncă
 • Îmbunătățirea capacității sale de a răspunde la problemele de conformitate cu reglementările
 • Implicarea angajatilor intr-un proiect motivant, care ii priveste direct
 • Garanția conformității cu cerințele legale relevante și a conformității în cazul auditurilor
 • Reducerea costurilor datorită eficienței sporite și mai puține accidente
 • Reducerea timpilor de nefuncționare și a costurilor asociate
 • Economii la primele de asigurare, datorită dovezilor măsurilor de prevenire și îmbunătățire existente
 • Îmbunătățirea imaginii corporative și a relațiilor cu clienții și părțile interesate
 • Recunoaștere internațională
 • Definirea proceselor sistematice care iau în considerare contextul organizației și îi permit să ia în considerare riscurile, oportunitățile și cerințele legale și de altă natură în mod eficient
 • Identificarea riscurilor asociate cu activitățile organizației, în vederea eliminării acestora sau introducerii unor controale specifice pentru a minimiza criticitatea acestora