Certificarea sistemelor de management conform ISO 50001: politici pentru îmbunătățirea eficienței energetice, reducerea costurilor și satisfacerea așteptărilor clienților

ISO 50001 „Sisteme de management al energiei” este un standard internațional conceput pentru a ajuta organizațiile să realizeze îmbunătățirea continuă a performanței energetice, inclusiv eficiența energetică și utilizarea și consumul de energie

Certificarea ISO 50001 ajută, prin urmare, întreprinderile publice și private de toate tipurile și dimensiunile să dezvolte o abordare sistematică a managementului energiei, menită să îmbunătățească utilizarea, eficiența și consumul de energie, aducând astfel beneficii economice și de mediu deopotrivă.

ISO 50001

La fel ca majoritatea standardelor referitoare la sistemele de management, structura ISO 5001 se bazează pe ciclul Deming (îmbunătățire continuă) și pe abordarea „planifică-efectuează-verifica-acționează”. Prin urmare, criteriul este de a planifica și acționa pe baza obiectivelor identificate. Pentru a face față eficient problemelor energetice, este necesară mai întâi analizarea și evaluarea principalelor puncte critice și apoi definirea soluțiilor operaționale pentru gestionarea acestora. Odată ce măsurile identificate au fost implementate, eficiența acestora este evaluată și sunt analizate eventualele noi puncte slabe. Pe baza acestei faze de verificare, ciclul de planificare reîncepe cu stabilirea de noi obiective.

Cea mai recentă ediție a standardului, datată 2018, a fost revizuită pe baza structurii de nivel înalt (HLS) comună tuturor standardelor ISO pentru sistemele de management.

Acest lucru va facilita integrarea cu alte certificări ale sistemelor de management, cum ar fi ISO 9001 privind sistemele de management al calității și ISO 14001 privind sistemele de management de mediu.

Sistemul se bazează pe câteva principii cheie:

 • politică energetică clar definită și declarată, cu obiective, ținte, programe și resurse;
 • monitorizarea cerințelor legale care reglementează utilizarea și consumul de energie și eficiența energetică;
 • cunoașterea utilizărilor și consumurilor semnificative de energie;
 • îmbunătățirea continuă a performanței energetice;
 • instruirea și creșterea gradului de conștientizare a personalului din cadrul organizației;
 • trasabilitatea acțiunilor întreprinse pentru atingerea obiectivelor și controlul operațional;
 • păstrarea evidențelor documentare.
 • Abordarea voluntară a standardului permite organizațiilor să stabilească obiectivele care trebuie atinse și intervalele de timp respective pentru atingerea acestora, reducând astfel costurile printr-o abordare bazată pe sistem, contribuind în același timp la îmbunătățirea mediului.

Beneficiile certificării ISO 50001

Aplicarea unui sistem eficient de management al energiei permite organizațiilor să:

 • să-și îmbunătățească performanța energetică și să reducă costurile prin managementul sistematic al energiei;
 • să organizeze, să dezvolte, să întrețină și să îmbunătățească un sistem de management al energiei în conformitate cu politicile energetice declarate;
 • sensibilizarea utilizatorilor/angajaților/clienților/cetățenilor cu privire la utilizarea responsabilă a resurselor energetice;