Management pentru organizațiile educaționale – ISO 21001:2018

În calitate de educator, scopul tău este să oferi educație de calitate studenților. Predarea cursului ar trebui să fie în așa fel încât să fie în conformitate cu cerințele cursanților. Standardul ISO 21001:2018 este adaptat sectorului educațional pentru a atinge obiectivul de a oferi o primă educație de calitate.

Standardul ISO 21001:2018 indică necesitatea unui sistem de management pentru organizațiile educaționale (EOMS). Prin standardul ISO 21001:2018, instituțiile de învățământ își pot demonstra competența în predare, învățare și cercetare.

Standardul ISO 21001:2018 ajută instituțiile de învățământ să sporească satisfacția cursanților, a profesorilor și a altor membri prin aplicarea eficientă a EOMS. Cerințele standardului ISO 21001:2018 sunt generice și sunt aplicabile oricărei organizații care utilizează un curriculum pentru a-și susține sistemul educațional.

Pentru cine este cel mai potrivit standardul ISO 21001:2018?

Obiectivul major al standardului ISO 21001:2018 este de a evalua dacă nevoile educaționale ale cursanților și ale altor beneficiari sunt îndeplinite. Ajută organizațiile educaționale să ofere produse și servicii educaționale care sunt capabile să îndeplinească cerințele așteptate ale membrilor asociați.

Standardul ISO 21001:2018 este util pentru toate tipurile de furnizori de educație. De la grădiniță până la învățământul superior, precum și servicii de formare profesională și e-learning. Standardul ISO 21001:2018 este aplicabil și departamentelor educaționale ale organizațiilor mari, cum ar fi departamentele de formare profesională.

Noul standard ISO este în concordanță cu ciclul Plan-Do-Check-Act (PDCA), permițând organizațiilor să stabilească un sistem de management educațional.

Există o contribuție vitală a instituțiilor de învățământ în creșterea gradului de conștientizare cu privire la standardizarea ISO 21001:2018 și beneficiile acesteia. Standardul vizează îndeplinirea promisiunii unei educații de calitate.

Care sunt beneficiile cheie ale ISO 21001:2018?

Beneficiile potențiale ale Sistemului de Management pentru Organizația Educațională (EOMS) sunt:

 • mai bună aliniere a obiectivelor educaționale și a planurilor de acțiune
 • Permiteți educație de calitate pentru toți
 • Oportunități de auto-învățare și de învățare pe tot parcursul vieții
 • Învățare personalizată și îmbunătățirea nevoilor educaționale speciale
 • Procese consistente și instrumente de evaluare pentru creșterea eficienței
 • Creșterea credibilității organizației educaționale
 • Certificarea standard ISO 21001 va permite instituțiilor de învățământ să ofere o experiență mai personalizată tuturor cursanților, în special celor cu nevoi speciale de educație și cursanților la distanță.

Unde va aduce standardul ISO 21001:2018 schimbări operaționale transformaționale?

 • Școli preșcolare, primare, primare, gimnaziale, licee
 • Colegii, universități, învățământ profesional
 • Centre de training, tutorat, coaching
 • Organizații de formare, departamente de educație/formare, furnizori de servicii educaționale
 • Tipuri similare de centre educaționale

Standardul ISO 21001:2018 este folosit și în organizațiile mari pentru formarea angajaților.

Ajută la contribuția eficientă la dezvoltarea durabilă, prin educarea producătorilor despre cele mai bune practici privind utilizarea tehnologiilor și managementul proceselor care afectează aspectele socio-economice și de mediu ale lumii.

Care sunt implicațiile de afaceri ale standardului ISO 21001:2018 pentru instituțiile de învățământ?

 • Adoptarea celor mai bune practici din industrie și creșterea calității educației
 • Creșteți satisfacția clienților, creând transparență în serviciile de învățare
 • Creșterea capacității competitive a serviciilor
 • Îmbunătățirea continuă prin monitorizare constantă pentru îmbunătățirea proceselor de învățare
 • Vizibilitatea globală și încrederea publicului prin asigurarea integrității și excelenței programelor de învățare
 • Eliminați serviciile redundante din proces și minimizați pierderile de reputație și bani

Standardul ISO 21001:2018 pune la dispoziție un set cuprinzător de practici care sunt aplicabile furnizorilor de servicii de învățare.

Standardul ISO 21001:2018 va ajuta la construirea unui sector educațional robust și va stimula inovația și va stimula creșterea economică.